ad image1
ad image2
ad image3

Ouderen en voeding

Met het ouder worden kunnen allerlei klachten de kop opsteken die met de juiste voeding (in sommige gevallen gecombineerd met medische begeleiding) aangepakt kunnen worden. Denkt u aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose (botverkalking), overgewicht en ondergewicht.


Overgewicht

Overgewicht bij het ouder worden kan worden aangepakt door veranderingen aan te brengen in het voedings- en (waar mogelijk) bewegingspatroon. Het advies dat u van mij krijgt is dan ook opgesteld volgens de door de gezondheidsraad opgestelde Richtlijnen Goede Voeding.

Het is in de eerste plaats van belang dat u gezond afvalt. Ik maak daarom geen gebruik van afvalmethodes die gebaseerd zijn op lage caloriediëten. Deze methodes doen het lichaam geen goed en over de effectiviteit ervan valt te twisten.


Ondergewicht

Ongewild gewichtsverlies kan veroorzaakt worden door ziekte, maar ook door spierweefselafname vanwege het ouder worden; reserves die het lichaam heeft opgebouwd, nemen af, waardoor het gewicht terugloopt. Dit kan bij sommige ouderen zelfs tot ondervoeding leiden.

Ondergewicht kan onder meer aangepakt worden door het aanbieden van voeding met meer calorieën, hierbij kunt u ook denken aan simpele dingen zoals koffie met slagroom in plaats van melk.


Aanpak

Bij het eerste consult maken we kennis en bespreken we datgene waarover u advies nodig heeft. Ik houd bij het bepalen van het advies natuurlijk rekening met medische factoren en leeftijd. Vanaf het tweede consult beginnen we met de aanpak.